Logo Werkgroep Christen-zijn op je werk

Christen-zijn op je werk

Verdieping

Op de pagina Agenda vind je bijeenkomsten over 'christen-zijn op je werk' die ook toegankelijk zijn voor ‘buitenstaanders’ of introducés.

Voor het programma ‘Kroon op je Werk’ met filmpjes en gratis app verwijzen we je naar de pagina Cursussen

Wie zou kiezen voor een maatwerkavond kan rekenen op een avond met een programma dat er als volgt uit zou kunnen zien:

Ontmoetingsavond

Het verdient aanbeveling om te starten om 18 uur met een gezellige maaltijd, met volop ruimte voor ontmoeting en uitwisseling van ervaringen rondom de relatie tussen geloof en werk. Na een centrale inleiding kan je dan bijvoorbeeld kiezen uit zes workshops in twee workshoprondes. Waarbij we ook willen ingaan op wat de deelnemers persoonlijk bezig houdt.

Wij zijn inmiddels 'gespecialiseerd' in de volgende zes workshops:

Workshop "Christen-zijn op je werk, langs welke meetlat leg ik mijzelf?"

Waar meet je jezelf aan? Ben je iemand anders op maandag dan op zondag? Wat zegt God over wie jij bent?
In deze workshop willen we je de meetlat van God laten ontdekken.

Workshop "Druk, druk, druk"

Iedereen heeft het druk, vaak tè druk. We hebben moeite met prioriteit bepalen en nee zeggen. We "moeten" nog zo veel. Wat zegt de Bijbel eigenlijk over druk zijn en veel "moeten" doen? Wat zegt de Bijbel over prioriteiten in het leven?
In deze workshop willen we hier verder met elkaar over nadenken en vanuit de Bijbel antwoorden vinden op onze stressige levenswijze.

Workshop “Vredestichter op het werk”

Overal waar mensen samenwerken komen conflicten voor, dus ook op het werk. Hoe ga je daar mee om? Ben je iemand die conflicten liever mijdt of zoek je ze op?
In deze workshop willen we ingaan op de vraag hoe je in conflictueuze situaties kunt leven vanuit de vrede van God.

Workshop “Christen-zijn op je werk - hoe dan?”

Hoe kun je feitelijk op je werk gestalte geven aan je christen-zijn? Zijn er hulpmiddelen, kun je ook samen met collega’s bidden of een Alpha-cursus doen? En als je nou de enige christen bent?
In deze workshop willen we vooral praktische handreikingen doen, uitgaande van ieders persoonlijke omstandigheden.

Workshop “Is gewoon werken God dienen?”

De meeste gemeenteleden hebben een gewone baan. Om ons heen proeven wij soms een tegenstelling tussen christelijk werk en seculier werk. Is dat terecht? Samen gaan wij op zoek naar (hernieuwde) Bijbelse principes rondom Werk. Wat zegt de Bijbel over werken? Hoe is werken bedoeld? Hoe kunnen wij leven tot eer van God door te werken? We proberen het natuurlijk ook praktisch te maken.

Workshop “Christen zijn als je GEEN werk hebt”

Werklozen vormen een groeiende doelgroep die mede vanwege de smalle visie op werk weinig aandacht krijgen in de kerken. In deze workshop gaan wij in gesprek over hoe wij als een naaste kunnen zijn voor werkzoekenden. De vragen voor werkzoekenden liggen heel dicht tegen vragen van werkenden aan en hebben dus alles met christen-zijn te maken. Ook diverse praktische mogelijkheden hoe het "naaste zijn" vorm te geven, komen aan bod.

Deze workshops zijn geschikt voor christenen uit alle beroepen en werksituaties, maar kunnen ook voor specifieke doelgroepen gegeven worden. Afhankelijk van wat er aangeboden wordt zijn er ook enige kosten aan verbonden. Op de pagina Sprekers staat wie deze workshops normaliter kunnen verzorgen.

Als er een maaltijd is en de ruimte beperkt, is opgeven vaak verplicht.

Een goede indruk van een dergelijke verdiepingsavond krijg je door middel van het verslag van de ontmoetingsavond in Eindhoven uit 2009.

Op de pagina Agenda vind je bijeenkomsten over 'christen-zijn op je werk' die ook toegankelijk zijn voor ‘buitenstaanders’ of introducés. Neem contact met ons op om jullie wensen en onze mogelijkheden te bespreken via de pagina Contact.

Op de pagina Cursussen vind je meer organisaties die met cursussen of trainingen helpen om je te ontwikkelen, ook in je christen zijn.