Logo Werkgroep Christen-zijn op je werk

Christen-zijn op je werk

Evaluatie

Het is goed om in de kerk aandacht te besteden aan 'Christen-zijn op je werk'. Als hulpmiddel hebben we daarvoor de themazondagen in het leven geroepen. Het is ook belangrijk om regelmatig te evalueren. Daarmee kunnen we onze service verder verbeteren en wenselijke veranderingen aanbrengen.

Graag dus na de themazondag resp. het preken over 'Christen-zijn op je werk' even ons Evaluatieformulier (laten) invullen (liefst door degene die gepreekt heeft): Evaluatieformulier 2017.

Ook andere opmerkingen zijn hartelijk welkom op info@christenzijnopjewerk.nl.