Logo Werkgroep Christen-zijn op je werk

Christen-zijn op je werk

Promotie

Het 'slagen' en 'landen' van een verdiepingsactiviteit is - menselijkerwijze gesproken - grotendeels afhankelijk van gewone christenen die zelf in hun eigen kerk of gemeente voorstellen om hieraan mee te doen.

Als kleine werkgroep timmeren we wel aan de weg, maar onze mogelijkheden zijn beperkt. We doen dit er allemaal 'bij', en beschikken ook niet over een budget... Dus adverteren zit er nauwelijks in. Maar we vragen natuurlijk wel aandacht binnen de centrale organen van de landelijke kerken en gemeenten (zij worden dit voorjaar geïnformeerd). We zullen hen vragen de bij hen aangesloten kerken en gemeenten op de hoogte te brengen.

Ook benaderen wij de christelijke media, zowel de tijdschriften en kranten als radio en tv. In september komen we met ons bijgaande persbericht naar buiten. De christelijke tijdschriften zullen we dit voorjaar informeren en hen vragen er in hun sept./okt. uitgave melding van te maken. In dit alles zijn we nogal afhankelijk van de aandacht en medewerking van anderen... Het kan dus enorm helpen als u ook uw familie- en vriendenkring hierop attendeert.

Als u ons hierin ook op andere manieren kunt en wilt helpen, heel graag! Mail ons even welke mogelijkheden u hebt via info@christenzijnopjewerk.nl. Suggesties of tips zijn natuurlijk ook welkom.

Er zijn diverse materialen beschikbaar om de themazondag en de verdiepingsactiviteiten te promoten: