Logo Werkgroep Christen-zijn op je werk

Christen-zijn op je werk

Netwerken

Steeds meer christenen ontdekken dat heel veel anderen in hun christen-zijn op het werk tegen precies dezelfde soort dingen aanlopen, en dat ze aan elkaar veel steun kunnen hebben èn geven. Ze vinden elkaar in een van de inmiddels vele honderden netwerken in hun eigen beroepsgroep en/of in hun eigen bedrijf. Daar kunnen ze ervaringen uitwisselen, dilemma’s bespreken en ook samen bidden.

Als je wilt weten wat er onder jouw andere christen collega’s leeft, maak dan gebruik van de speciaal ontwikkelde mini-enquête, zie bij Enquête.

Er zijn twee actuele overzichten van netwerken:

Bij de desbetreffende groepen en organisaties kun je meer informatie krijgen. Je kunt er soms ook een oproep doen om met anderen in contact te komen, en hulp krijgen om zelf een groepje te starten.