Logo Werkgroep Christen-zijn op je werk

Christen-zijn op je werk

Kerk

Het is goed om een speciale themadienst te hebben over christen-zijn op je werk. Maar daar kun je geen 240 werkdagen op teren… Er is natuurlijk veel méér nodig om als werker in de frontlinie zó te functioneren als God het bedoeld heeft. Iedereen heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid, maar de kerk zou hierin ook een belangrijke rol moeten spelen.

Binnen je kerk of gemeente zijn vast anderen die een soortgelijk beroep hebben als jij, of in vergelijkbare omstandigheden verkeren. Zoek elkaar op, en praat met en bid voor elkaar. Gedeelde smart is immers halve smart, en gedeelde vreugd dubbele vreugd!

Wat voor beeld leeft er in (jo)uw kerk of gemeente over hoe het is om christen te zijn in een werksituatie? Alleen bij een goed beeld is het mogelijk om hen als kerk/gemeente daarin adequaat te kunnen steunen. We hebben een simpele maar doeltreffende enquête ontwikkeld (zie bij Enquête) die helpt om een goed beeld te krijgen. Het resultaat zou verrassende inzichten kunnen bieden. Vraag enkele gemeenteleden om hiermee aan de slag te gaan. Hiervoor is wel enkele weken (doorloop)tijd nodig. Eventueel kan dat ook nog nà de themazondag, maar het mooiste is natuurlijk om de resultaten te verwerken in de themazondag.

Je kunt in een gesprekskring samen een boek behandelen, en je zó beter bewust worden wat de consequenties en mogelijkheden zijn van ‘geloven op maandag’. Wij hebben ruim 30 Nederlandstalige en nog veel meer Engelstalige boeken over dit onderwerp ontdekt, zie bij Literatuur. Zet er een op je verlanglijstje!

Maar het belangrijkste en tegelijk moeilijkste is om te gaan beseffen dat een gewoon kerklid in Gods ogen even belangrijk is als een voorganger of kerkelijk werker, en dat er in Gods Koninkrijk ook geen wezenlijk verschil is tussen het geestelijke en het natuurlijke. De volgende artikelen kunnen het zicht hierop wat verscherpen:  E-book Yes! 't is weer maandag! - PDF en  Artikel Helpt de kerk bij je werk? - Word. Waarbij we ons natuurlijk vooral willen baseren op de Bijbel!

Heeft u meer suggesties of tips, mail ze ons even via info@christenzijnopjewerk.nl.